Pomáhá zefektivnit,
údržbu v terénu.

Kompatibilní s prohlížeči:


Chrome 54

Opera 41

Mobilní aplikace pro pracovníky údržby, jež potřebují pracovat s daty přímo v terénu. Umožňuje rychle přijmout požadavek na opravu a provést operativní výběr materiálu potřebného k realizaci daného úkolu. Usnadňuje též sestavení zprávy o realizaci údržby a její doplnění o potřebnou fotodokumentaci.

Příjem požadavků

Mějte podrobnosti o přiděleném úkolu, včetně informací o umístění revidovaného zařízení, nákladovém středisku či kontaktu na zadavatele úkolu, vždy po ruce.

Rezervace materiálu

Vyžádejte si materiál potřebný k údržbě přímo z terénu. Připravený materiál si pak vyzvedněte ve skladu.

Hlášení

Usnadněte si podávání zpráv o provedené kontrole či revizi. Uveďte pracnost úkonu, datum dokončení a případná doporučení pro další údržbu několika málo kliknutími.

Další funkce

Fotodokumentace

Připojte k hlášení o realizaci úkolu fotodokumentaci dokládající provedenou údržbovou činnost.

Evidence materiálu

Mějte přehled o materiálu, který byl ke splnění úkolu rezervován a skutečně vydán.

Kontakty

Energetik má možnost informovat správce o přidělených úkolech nebo o změnách v oblasti energetického managementu.

Uživatelské účty

Vytvořte každému pracovníkovi vlastní uživatelský profil. Na něj se mu budou nahrávat přidělené úkoly.

Offline režim

Ani v místě bez signálu Vás v práci nic nezastaví. Synchronizaci dat se systémem FaMa+ můžete provést jednoduše později.

FaMa+ TPIS

FaMa+ TPIS zajišťuje centrální správu všech nemovitostí a movitého majetku nemocnice a jednotné a efektivní řízení procesů jejich správy, provozu a bezpečnosti s důrazem na snižování nákladů.

Prostorový pasport

Modul zajišťující detailní stavebně-technickou evidenci ploch z hlediska prostorových dispozic.

Technický pasport

Modul centrální a aktuální evidence vyhrazených a jiných technických zařízení s možností zařazení vybavení dle typů, tříd, výrobních modelů apod.

Stavební pasport

Modul pro detailní evidenci stavebně-technických prvků budov a dodavatelů poskytujících servis stavebně-konstrukčních prvků.

Personální pasport

Modul pro centrální evidenci a správu základních personálních údajů o osobách vystupujících v pracovněprávních vztazích vůči organizaci včetně správy profesí a pracovišť organizace.

Evidence zdravotnických prostředků

Modul pro zajištění správy zdravotnických prostředků v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb. a ostatními vládními nařízeními. Poskytuje přehled o hodnotě zdravotnických prostředků, odpisech, organizačních útvarech a osobách, které disponují zdravotnickými prostředky.

Skladové hospodářství

Modul k vedení skladové evidence na jednom či více skladech. U jednotlivých skladových položek umožňuje evidovat příjem na sklad, výdej materiálu ze skladu, meziskladový převod, zrychlený výdej do spotřeby či rezervaci materiálu.

Žádanky

Modul pro správu a řízení požadavků. Pověřeným uživatelům umožňuje zadávat a schvalovat požadavky na služby, kontrolovat průběh jejich vyřizování a vyhodnocovat jejich včasnost.

Zakázky

Modul pro zajišťování provozních, správních, servisních a opravárenských činností. Slouží k podrobnému plánování, realizaci a vyhodnocování realizovaných aktivit.

Stěhování

Pro pokrytí procesů souvisejících se změnami umístění pracovníků v rámci dané organizace.

Termínové plánování

Modul pro centrální plánování provozních činností, které se v pravidelných intervalech opakují a které vyžadují komplexní zajištění z hlediska požadavků na materiál, pracovníky organizace či externí zdroje.

více modulů

Demo

Rádi Vám vytvoříme demo účet, abyste si mohli Údržbu vyzkoušet přímo na Vašem zařízení.
Další mobilní aplikace pro nemocnice

Vyzkoušejte mobilní aplikace i pro další aspekty provozu zdravotnických zařízení.Aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi byla vytvořena v HTML5.